Ekonom

Republika se nedělí jen na Prahu a venkov. Je pestrobarevná a její územní struktura je naštěstí plynulá a přirozená

Praha je v Česku méně dominantní než Vídeň v Rakousku či Budapešť v Maďarsku.
Nejobtížnější je život v pohraničí. Jde hlavně o důsledky socialistické industrializace, protože vybudované podniky po roce 1989 často neobstály.
Česku hrozí, že se nenapojí na nové dopravní trasy. Pokud tomu tak bude, zchudneme všichni.

Datum: 13.3.2018 | Rubrika: Ekonom

Zdroj: Ekonom

O webu

Naše internetová stránka je zaměřena na jednu z kapitálových společností. A to na společnost s ručením omezeným. Jedná se o jednu z nejzakládanějších společností. Poskytneme vám informace o založení společnosti a o jeho vzniku. O výši vkladů společníků a o základním kapitálu. Důležité je také vědět, jak je to s ručením ve společnosti. Povíme vám, co jsou ready made společnosti, kdo jsou orgány ve společnosti a jaké mají pravomoci, jakým způsobem společnost zaniká a jak se ruší.