Ready made společnosti

Ready made společnosti

Co jsou vlastně ready made společnosti?
Jedná se o tzv. předzaložené společnosti, které jsou již obchodním soudem registrované a které slouží k jejímu prodeji novému podnikateli. Prodej je rychlý a levný. Můžete tak začít podnikat, aniž byste plýtvali časem, který byste strávili na úřadech a papírováním.

Ready made společnosti se vyznačují zejména tím, že nevyvíjí žádnou ekonomickou činnost a slouží zejména k převodu na koncové zákazníky. Jsou zapisovány do obchodního rejstříku. Mají vlastní identifikační číslo a 100% garanci bezdlužnosti. Nemají žádné závazky a pohledávky. Jedná se o společnosti bez obchodní historie.
Důvod jejich existence spočívá v tom, že nově začínající podnikatelé chtějí začít podnikat bez zbytečné finanční zátěže, tedy bez splacení základního kapitálu. Jedná se o velmi zajímavý způsob založení společnosti.


Ready made společnost je možné vytvořit jak vlastní činností, tak i pomocí specialistů. Hlavní výhodou tohoto způsobu zakládaní spol. s r. o. je jeho rychlost a dostupnost kupované firmy.

Má plně splacený základní kapitál, takže nově zakládající podnikat má tu výhodu, že ho již nemusí platit. Nespornou výhodou je u tohoto druhu založení čas. Společnost je k dispozici ihned. Je možné i koupit a začít podnikat do 24 hodin. Okamžitě po jejím zakoupení s ní můžete začít pracovat, aniž byste museli čekat na zápis do obchodního rejstříku. Nutná je pouze návštěva u notáře. Z hlediska živností má otevřené volné živnosti
Cena pořízení je velmi výhodná. Neobsahuje žádné skryté poplatky, cenu jsou uváděny včetně DPH. Na pořízení je nejlevnější společnost s ručením omezeným. Dražší jsou potom akciové společnosti a evropské společnosti. U zahraničních společností je pro stanovení ceny rozhodující stát.

O webu

Naše internetová stránka je zaměřena na jednu z kapitálových společností. A to na společnost s ručením omezeným. Jedná se o jednu z nejzakládanějších společností. Poskytneme vám informace o založení společnosti a o jeho vzniku. O výši vkladů společníků a o základním kapitálu. Důležité je také vědět, jak je to s ručením ve společnosti. Povíme vám, co jsou ready made společnosti, kdo jsou orgány ve společnosti a jaké mají pravomoci, jakým způsobem společnost zaniká a jak se ruší.